Zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO-uitkering)

Recht op geld - geld pakken

Doe nu de test om te kijken waar u recht op hebt.

Contact

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Link: UWV

Feedback

Als u antwoord wilt, gebruik dan het contactformulier.

3 maal 3 is: (anti-spam maatregel)
Verzenden
Zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO-uitkering)

Bent u zwanger? Dan kunt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgen als één van de onderstaande situaties voor u geldt.

Wat zijn de voorwaarden?

Eén van de onderstaande situaties is van toepassing op u:

  • U heeft een werkgever.
  • U heeft een WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering.
  • Uw vermoedelijke bevalling is binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband of na één van bovengenoemde uitkeringen van UWV.
Hoeveel kan ik ontvangen?

Ik heb een werkgever

Uw zwangerschapsuitkering is 100% van uw dagloon. Dat is gebaseerd op uw gemiddelde SV-loon per dag in de maand of 4 weken voordat u met verlof ging. Was uw loon in deze periode lager door ziekte of verlof? Dan kijken wij naar de periode van 4 weken of 1 maand daarvóór. Uw SV-loon (loon sociale verzekeringen) staat meestal op uw loonstrook.

Voor de berekening van uw SV-loon tellen alle vaste onderdelen van uw loon mee. Bijvoorbeeld: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoeding tellen niet mee. Er geldt wel een maximumdagloon voor de uitkering.

Meestal betalen wij de uitkering via uw werkgever. Wij kunnen de uitkering ook rechtstreeks aan u betalen. Dit kan op uw verzoek of op verzoek van uw werkgever.

Ik heb een uitkering van UWV

Als u een uitkering van UWV heeft, kunt u in een aantal situaties een zwangerschapsuitkering krijgen. Uw zwangerschapsuitkering is gebaseerd op uw inkomen van de maand of 4 weken voordat u met verlof ging. Het gaat dan om de uitkering die u had en het eventuele loon dat u daarnaast verdiende. In de volgende situaties kunt u een zwangerschapsuitkering krijgen:

  • U heeft een WW-uitkering.
  • U heeft een Ziektewet-uitkering.
  • U heeft een loongerelateerde WGA-uitkering.

Heeft u een WW-uitkering? Dan hoeft u tijdens uw verlof niet te solliciteren. U hoeft ook geen werk aan te nemen of ingeschreven te staan als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf.

Hoe kan ik het aanvragen?

Om verzekerd te zijn van inkomen tijdens uw zwangerschapsverlof, vraagt u tijdig uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan.

Ik ben in dienst van een werkgever

Om uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan te vragen, neemt u de volgende stappen:

1. Informeer uw werkgever 3 weken voor uw verlof begint. De uitkering kan ingaan tussen 6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De precieze ingangsdatum van uw verlof bepaalt u zelf.
2.Uw werkgever stuurt UWV een aanvraag voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering.
3. Geef uw werkgever een verklaring van uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts waarin staat dat u zwanger bent. Uw werkgever betaalt uw loon tijdens het verlof gewoon door en krijgt van UWV de uitkering uitbetaald.

Ik ben vrijwillig verzekerd of krijg een WW-, Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering en ik heb geen werkgever

Bent u vrijwillig verzekerd voor de ziektewet? Of ontvangt u een WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering en u heeft geen werkgever? Dan neemt u de volgende stappen om uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan te vragen:

1. Bel UWV Telefoon Werknemers 0900 - 92 94 (lokaal tarief) en vraag om het formulier Aanvraag WAZO-uitkering. Doe dit uiterlijk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
2. Stuur met het aanvraagformulier een verklaring mee van uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts waarin staat dat u zwanger bent. U kunt hiervoor ook het formulier Zwangerschapsverklaring (DOC, 190 Kb) gebruiken. De uitkering kan ingaan tussen 6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De precieze ingangsdatum van uw verlof bepaalt u zelf.

Wij keren de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan u uit.

Ik werk als zelfstandige, beroepsbeoefenaar, alfahulp of als huishoudelijke hulp

Zie Zelfstandig en zwanger-regeling (ZEZ)

Waar vind ik meer informatie?

Laatste wijziging 9 december 2014