WIA - IVA

Recht op geld - geld pakken

Doe nu de test om te kijken waar u recht op hebt.

Contact

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Link: UWV

Feedback

Als u antwoord wilt, gebruik dan het contactformulier.

3 maal 3 is: (anti-spam maatregel)
Verzenden
WIA - IVA

Kunt u door uw ziekte of handicap helemaal niet meer werken? En is de kans klein dat u herstelt? Dan krijgt u een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.

Wat zijn de voorwaarden?

Bent u twee jaar lang ten minste 80% arbeidsongeschikt? Met andere woorden: kunt u door uw ziekte of handicap niet of nauwelijks meer werken? En is de kans klein dat u herstelt? Dan kunt u recht hebben op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. Deze voorziening is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Bent u bij het aanvragen van de uitkering volledig arbeidsongeschikt, maar heeft u nog een kans om te herstellen? Dan krijgt u mogelijk een WGA-uitkering als blijkt dat u inderdaad weer mogelijkheden heeft om te werken.

Hoeveel kan ik ontvangen?

Hoeveel uitkering u krijgt, hangt met name af van het loon dat u maandelijks gemiddeld verdiende in het jaar voordat u ziek werd. In principe bedraagt uw uitkering 75% van uw oude loon.

Als uw oude loon hoger was dan € 199,95 per dag, dan wordt uitgegaan van dit bedrag.

Als u een IVA-uiterking ontvangt, hoeft u niet actief op zoek te gaan naar werk. Als u toch werkt, wordt 70% van het salaris dat u verdient op uw uitkering ingehouden.

Wilt u weten hoe hoog uw totale maandinkomen ongeveer wordt met een IVA-uitkering? Kijk dan op de Rekenhulp WIA.

Hoelang krijgt u de IVA-uitkering?

Als uw situatie niet verandert, krijgt u de IVA-uitkering tot uw 65e. Vanaf de maand waarin u 65 jaar wordt, kunt u AOW krijgen.

Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom de uitkering stopt. Bijvoorbeeld:

  • Als het weer beter met u gaat en u kunt weer meer dan 20% van uw oude loon verdienen. Uw IVA-uitkering wordt dan een WGA-uitkering.
  • Als u langer dan 3 maanden naar het buitenland gaat en dat land heeft geen verdrag gesloten met Nederland over het uitbetalen van uitkeringen.
  • Als u gedetineerd wordt.

Geef het altijd binnen 7 dagen aan het UWV door als er iets verandert in uw situatie. Zo zorgt u ervoor dat u de juiste uitkering krijgt.

Hoe kan ik het aanvragen?

Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Of uw Ziektewet-uitkering stopt. Daarom is het belangrijk dat u ruim voor die tijd een WIA-uitkering aanvraagt. U zit dan niet zonder inkomen. Doe de aanvraag uiterlijk in de 91e week dat u ziek bent. Dat is als u ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziek bent.

In week 86 krijgt u hierover een brief van UWV. In die brief staat tot wanneer u de uitkering uiterlijk kunt aanvragen. Bewaar deze brief daarom goed.

U kunt een WIA-uitkering aanvragen via de website van het UWV.

Vervroegd aanvragen

Gewoonlijk vraagt u de WIA-uitkering aan als u 2 jaar arbeidsongeschikt bent. Maar is het al eerder duidelijk dat u helemaal niet meer kunt werken? Ook niet in de toekomst? Dan kunt u de uitkering al eerder bij aanvragen.

Vraag de uitkering dan aan vóórdat u 68 weken ziek bent. Dat is binnen 1 jaar en 3 maanden.

Als u de uitkering toegewezen krijgt, stopt het UWV uw re-integratieverplichtingen. U krijgt uw loon de eerste 2 jaar van uw werkgever. Het UWV betaalt de uitkering aan uw werkgever. Hij verrekent de uitkering met uw loon.

Heeft u geen werkgever? Dan kunt u de WIA-uitkering niet eerder aanvragen.

Waar vind ik meer informatie?

Laatste wijziging op 9 april 2015.