Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Recht op geld - geld pakken

Doe nu de test om te kijken waar u recht op hebt.

Feedback

Als u antwoord wilt, gebruik dan het contactformulier.

3 maal 3 is: (anti-spam maatregel)
Verzenden
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan heeft u misschien recht op een algemene tegemoetkoming uit de Wtcg: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. In dat geval hoeft u zelf niets te doen. Het CAK kijkt of u er recht op hebt en betaalt de tegemoetkoming aan u uit.

Veranderingen

Het kabinet is van plan de algemene tegemoetkoming Wtcg en de Compensatie eigen risico af te schaffen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit voorstel. Het wetsvoorstel ligt nu voor bij de Eerste Kamer.

Worden de regelingen afgeschaft? Dan krijgen gemeenten extra (financiële) mogelijkheden om gericht maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking. Gemeenten ontvangen hiervoor een aanvullend budget van € 45 miljoen in 2014 oplopend tot structureel € 268 miljoen vanaf 2017. Zij kunnen mensen gericht ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand.

Wat zijn de voorwaarden?

Of u recht heeft op een algemene tegemoetkoming Wtcg, hangt af van uw zorggebruik. Bovendien verschillen de voorwaarden enigszins per jaar. Er wordt sinds 1 januari 2012 ook gekeken naar de hoogte van uw inkomen. En u moet in Nederland verzekerd zijn.

Hoeveel kan ik ontvangen?

Eind 2014 wordt de Wtcg over 2013 voor het laatst uitbetaald. Dit komt omdat de tegemoetkoming altijd een jaar later wordt uitgekeerd.

Hoe kan ik het aanvragen?

Het CAK kijkt of u er recht op hebt en betaalt de tegemoetkoming automatisch aan u uit.

Waar vind ik meer informatie?