Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Recht op geld - geld pakken

Doe nu de test om te kijken waar u recht op hebt.

Feedback

Als u antwoord wilt, gebruik dan het contactformulier.

3 maal 3 is: (anti-spam maatregel)
Verzenden
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

De algemene tegemoetkoming Wtcg is afgeschaft. Eind 2014 betaalt het CAK de Wtcg over 2013 uit. Dit is de laatste uitbetaling van de Wtcg. In plaats van de Wtcg gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

Wat zijn de voorwaarden?

Of u recht heeft op een algemene tegemoetkoming Wtcg, hangt af van uw zorggebruik. Bovendien verschillen de voorwaarden enigszins per jaar. Er wordt sinds 1 januari 2012 ook gekeken naar de hoogte van uw inkomen. En u moet in Nederland verzekerd zijn.

U kunt geen aanvraag meer indienen voor de Wtcg 2009, 2010 en 2011. Dit staat in de wet die de afschaffing regelt van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Hoeveel kan ik ontvangen?

Eind 2014 wordt de Wtcg over 2013 voor het laatst uitbetaald. Dit komt omdat de tegemoetkoming altijd een jaar later wordt uitgekeerd.

Hoe kan ik het aanvragen?

Het CAK kijkt of u er recht op hebt en betaalt de tegemoetkoming automatisch aan u uit.

Waar vind ik meer informatie?

Laatste wijziging op 9 december 2014.