Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen

Recht op geld - geld pakken

Doe nu de test om te kijken waar u recht op hebt.

Contact

De SVB heeft regiokantoren in Amstelveen, Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Ga naar de Svb.nl om de contactgegevens te zien van uw SVB-kantoor.

Link: De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Feedback

Als u antwoord wilt, gebruik dan het contactformulier.

3 maal 3 is: (anti-spam maatregel)
Verzenden
Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen

De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen (TOG) vervalt per 1 januari 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

De regeling Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) geeft u financiële steun als u een thuiswonend kind met een lichamelijke of verstandelijke handicap heeft.

Wat zijn de voorwaarden?

Woont of werkt u in Nederland, dan kunt u voor de verzorging van een ernstig ziek of gehandicapt kind een TOG krijgen als:

  • uw kind bij u thuis woont in Nederland én
  • uw kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 én
  • uw kind een AWBZ-indicatie heeft (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en/of een ZG-verklaring (zintuigelijke handicap), samen voor gemiddeld 10 uur zorg of meer per week én
  • u voor de verzorging geen commerciële vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland én
  • u geen andere vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland die lijkt op de TOG.
Hoeveel kan ik ontvangen?

De tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) bedraagt € 215,80 per kwartaal (bedrag 2014 en 2013).

U kunt naast de reguliere TOG een extra financiële tegemoetkoming krijgen. Dit kan als u een fiscale partner heeft. De voorwaarden en de hoogte van de extra tegemoetkoming vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoe kan ik het aanvragen?

U kunt online via Mijn SVB een TOG aanvragen. U vult de aanvraag op het beeldscherm in. Stap voor stap wordt u door het formulier geleid. Met uw DigiD ondertekent en verzendt u uw aanvraag. Stuurt u wel een kopie van de AWBZ-indicatie en/of uw ZG-verklaring voor uw kind naar ons toe.

Waar vind ik meer informatie?

Laatste wijziging op 9 december 2014.