Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Recht op geld - geld pakken

Doe nu de test om te kijken waar u recht op hebt.

Contact

De rijksoverheid is te bereiken via het telefoonnummer 1400 op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. Als u vanuit het buitenland belt kunt u bellen naar het telefoonnummer + 31-77-4656767.

Link: Rijksoverheid.nl

Feedback

Als u antwoord wilt, gebruik dan het contactformulier.

3 maal 3 is: (anti-spam maatregel)
Verzenden
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet. Uit het onderzoekt blijkt of de cliënt ondersteuning nodig heeft. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier.

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

Hoeveel kan ik ontvangen?

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunnen cliënten zelf de ondersteuning inkopen die zij nodig hebben, op de tijd en plaats die voor hen het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Hoe kan ik het aanvragen?

Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Laatste wijziging op 9 april 2015.