Alleenstaande-ouderkorting

Recht op geld - geld pakken

Doe nu de test om te kijken waar u recht op hebt.

Contact

De belastingdienst / toeslagen is te bereiken op 0800 - 0543 op werkdagen vanaf 08.00 uur. Dit nummer is maandag tot en donderdag tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur bereikbaar.

Link: Belastingdienst

Feedback

Als u antwoord wilt, gebruik dan het contactformulier.

3 maal 3 is: (anti-spam maatregel)
Verzenden
Alleenstaande-ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting is een bedrag dat u mag aftrekken van uw belastingaangifte. De alleenstaandeouderkorting is een zogenaamde heffingskorting. Hierdoor betaalt u dus minder belasting.

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt de alleenstaandeouderkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt in in het jaar van aangifte meer dan 6 maanden geen fiscale partner.
 • U hebt in die periode een huishouden met alleen 1 of meer kinderen waarvan de jongste op 1 januari jonger is dan 18 jaar.
 • U onderhoudt in die periode minimaal 1 kind dat tot uw huishouding hoorde voor ten minste een bepaald bedrag. Dit bedrag is voor:
  • - 2014, minimaal € 416 per kwartaal
  • - 2013, minimaal € 408 per kwartaal
  Of u krijgt kinderbijslag voor dit kind (of een vergelijkbare buitenlandse uitkering).
 • Dit kind staat in deze periode bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind heeft geen eigen inkomen of vermogen. Heeft uw kind wel eigen inkomen of vermogen? Dan krijgt u de alleenstaandeouderkorting als dit inkomen of vermogen voor het kind onvoldoende is om van te leven.

De belastingdienst neemt aan dat u uw kind onderhoudt en het geen eigen inkomen of vermogen heeft als uw kind op 1 januari jonger is dan 16 jaar.

Hoeveel kan ik ontvangen?

De alleenstaandeouderkorting is € 947 (of € 481 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt).

De alleenstaandeouderkorting wordt verhoogd als het kind dat u onderhoudt op 1 januari jonger is dan 16 jaar. De verhoging is een percentage van uw arbeidsinkomen met een bepaald maximum:

 • Jonger dan AOW-leeftijd: 4,3 % van het arbeidsinkomen met een maximum van € 1.319
 • Ouder dan AOW-leeftijd: 2,19% van het arbeidsinkomen met een maximum van € 669

Hoe kan ik het aanvragen?

U kunt aanspraak maken op de (aanvullende) alleenstaandeouderkorting door dit op te geven bij uw belastingaangifte.

Waar vind ik meer informatie?

Laatste wijziging op 9 december 2014.